Sprawozdania z działalności Fundacji Niebieskie Serce

2017:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2017

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2017

2018:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2018

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2018

2019:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2019

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2019

2020:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2020

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2020

2021:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2021

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2021

2022

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2022

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2022