Sprawozdania z działalności Fundacji Niebieskie Serce

2017:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2017

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2017

2018:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2018

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2018

2019:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2019

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2019

2020:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2020

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2020

2021:

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2021

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2021

2022

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2022

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2022

2023

Sprawozdanie finansowe Fundacja Niebieskie Serce 2023

Sprawozdanie merytoryczne Fundacja Niebieskie Serce 2023