Polityka Prywatności 

Zapraszamy do zapoznania się z Polityką Prywatności dot. naszego Fanpage’a  https://www.facebook.com/niebieskieserce, która znajduje się poniżej:

Polityka Prywatności Fanpage Fundacja Niebieskie Serce

 

 

 

 

 

 

 


Klauzula informacyjna RODO 

Administratorem danych jest Fundacja Niebieskie Serce z siedzibą w Katowicach ul. Szopienicka 77, email: biuro@niebieskieserce.pl. Kontakt w sprawie danych osobowych: rodo@farmacol.com.pl

Dane osobowe przetwarzane są w celach statutowych fundacji na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

  • 6 ust. 1 lit a, b, c, f
  • 9 ust. 2 lit. d

Dane osobowe dotyczą wnioskodawców, beneficjentów, opiekunów prawnych byłych i obecnych oraz osób utrzymujących stałe kontakty z Fundacją w związku z realizacją celów Fundacji.Przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania, prawo usunięcia po terminach archiwizacji, prawo cofnięcia zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych.Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zakresie korzystania z pomocy fundacji oraz w przypadkach określonych przepisami prawa – jest obligatoryjne.Dane będą przetwarzane do czasu usunięcia zgody, do czasu realizacji celów, do czasu upływu terminów dotyczących archiwizacji wynikających z odrębnych przepisów.Konsekwencją odmowy podania danych do oświadczenia jest niemożliwość korzystania z pomocy fundacji. Odbiorcą danych są podmioty, z którymi administrator ma podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie wsparcia prawnego, organizacyjnego i informatycznego oraz inne podmioty wyłącznie na podstawie przepisów prawa.